• آخرین بروز رسانی : 1400/09/08

منشور اخلاقی

 

منشور اخلاقی

اكنون كه توفيق يافته‌ايم، تا در راستاي رسالت اصلي سازمان كه همانا«تامين خون كافي و سالم» است تلاش كنيم، هم پيمان مي‌شويم كه:

1- با حضور به موقع و اثربخش در محل كار به ارباب رجوع احترام گذاريم و با حفظ ادب، خوشرویي، متانت و آراستگي وضع ظاهري همراه با رعايت شئون و اخلاق اسلامي و با آرامش كامل پذيراي ارباب رجوع و همكاران باشيم.

2- با ارائه اطلاعات مستند و شفاف به ارباب رجوع، مراجعات اداري را به حداقل رسانده و در جهت تسريع ارائه خدمات كارآمد به اهداكنندگان كوشا باشيم و با رعايت عدالت، انصاف، رازداري و توجه به قوانين و مقررات به امور همه مراجعين، بدور از تبعيض رسيدگي نمایيم.

3- با فراهم آوردن امكانات و تسهيلات لازم براي آسايش ارباب رجوع، موجبات رضايت آنان را  فراهم  نماييم.

4- با ايجاد فضاي مناسب اداري و رعايت سلسله مراتب، احساس مسئوليت و وفاداري  نسبت به سازمان، قوانين و ضوابط اداري را ارج گذاريم و در جهت حفظ و نگهداري اموال عمومي دلسوزانه تلاش نموده، از اسراف و مصرف بيهوده امكانات جلوگيري كنيم.

5- با محور قراردادن«ارتقاي مستمر كيفيت» و انجام امور به صورت مشاركتي و گروهي، نيازهاي در حال تغيير مشتريان را شناسایي نموده و براي تحقق اهداف سازمان در راه رسيدن به دورنماي بهتر كوشا باشيم.

6- خلاقيت، نوآوري و انگيزه‌هاي مثبت كاري را در خود و همكارانمان تقويت نموده،‌  با نشاط باشيم و به ديگران نيز شادي ببخشيم.

7- اصول اخلاقي زیر را در مـورد اهداكنندگان رعايت كنيم:‌

الف)‌ اهداي خون بايد درهر شرايطي بطور داوطلبانه بدون هيچ پاداش و چشم داشتي انجام شود و در اين راستا نبايد هيچ اصرار و اجباري بر اهداكننده تحميل شود. اهدا كننده بايد كتباً رضايت خود را در قبال اهداي خون يا فرآورده خوني جهت استفاده آن در مراكز درماني اعلام نمايد.

ب) حفظ بهداشت و سلامتي اهداكننده بايد  قوياً مد نظر قرار گرفته و در صورتي كه اهداي خون براي اهداكننده  زيان آور باشد از اخذ خون خود داري گردد.

ج)‌ اهداكننده  بايد از مسئوليت اخلاقي خود در قبال دريافت كننده و خطرات احتمالي انتقال عفونت از طريق تزريق خون و فراورده هاي خوني آلوده به ديگران آگاهي يابد.

د) اطلاعات مربوط به اهداكننده بايد بطور محرمانه بايگاني شود و به جز در موارد خاص، ‌اهداكننده و دريافت كننده نبايد از مشخصات يكديگر آگاه باشند.