• آخرین بروز رسانی : 1400/03/26

ساعت کاری مراکز خونگیری

 

مراکز خونگیری استان

شهرکرد- خیابان انتقال خون- همه روزه از ساعت 8 بامداد تا 18

 

بروجن- خیابان کاشانی- همه روزه از ساعت 8 بامداد تا 13

فارسان- جنب امامزاده- روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 بامداد تا 13

بن- روزهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 8 بامداد تا 13