• آخرین بروز رسانی : 1400/09/08

درباره سازمان

 

اصغر رئیسی                            معاون اداری مالی

دکتر زبنب علی بیگی                  معاون فنی

دکتر سارا طهماسبیان            رئیس بخش اهداکنندگان

شهاب امیریان                      رئیس حراست

لیلا قاسمی                        مدیر تضمین کیفیت

فریبا فصیحی                    مدیر کنترل کیفی