اهدای خون سالم اهدای زندگی
درهر 3 ثانیه یک نفر
به خون و فراورده‌های خونی
احتیاج پیدا می‌کند
اگر این نیاز تامین نشود
جان افراد زیادی به خطر می‌افتد.
اهدای خون را زکات تندرستی بدانیم؛
بخششی به شکرانه سلامتی
که در وجودمان به ودیعه گذاشته شده
و پیشکشی
برای بیماران نیازمندی که چشم انتظار هستند.
فقط خونی که توسط انسان‌های نیکوکار اهدا می‌شود،
می‌تواند جان انسان‌های دیگر را از مرگ نجات بخشد؛به همین دلیل اهداکنندگان همیشه از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

اهداكننده عزيز
سازمان انتقال خون ايران از شما تقاضا دارد،با مطالعه شرایط اهدای خون و با آگاهي و بينش كامل تصميم نهايي خود را در مورد اهداي خون بگيريد و در صورتي كه واجد شرايط اهداي خون هستيد به قسمت پذيرش مراجعه فرماييد. در غير اينصورت ، خواهشمنديم كه از اهداي خون منصرف شويد و مطمئن باشيد با اين كار، نقش بزرگي در حفظ سلامت خون و نجات جان بيماران نيازمند داشته و اجر معنوي اين عمل، نزد خداوند منان محفوظ مي‌باشد

  • روز اهدا
  • سال اقتصاد مقاومتی
  • خون تو زندگی را به من هدیه داد
کارت اهدای خون
اهداكننده عزيز
سازمان انتقال خون ايران از شما تقاضا دارد پس از مطالعه اين مطالب با آگاهي و بينش كامل تصميم نهايي خود را در مورد اهداي خون بگيريد و در صورتي كه واجد شرايط اهداي خون هستيد به قسمت پذيرش مراجعه فرماييد. در غير اينصورت چنانچه پاسخ شما به هريك از سؤالات زير مثبت است، خواهشمنديم كه از اهداي خون منصرف شويد و مطمئن باشيد با اين كار، نقش بزرگي در حفظ سلامت خون و نجات جان بيماران نيازمند داشته و اجر معنوي اين عمل، نزد خداوند منان محفوظ مي‌باشد
سازمان انتقال خون ايران از شما تقاضا دارد پس از مطالعه اين مطالب با آگاهي و بينش كامل تصميم نهايي خود را در مورد اهداي خون بگيريد و در صورتي كه واجد شرايط اهداي خون هستيد به قسمت پذيرش مراجعه فرماييد. در غير اينصورت چنانچه پاسخ شما به هريك از سؤالات زير مثبت است، خواهشمنديم كه از اهداي خون منصرف شويد و مطمئن باشيد با اين كار، نقش بزرگي در حفظ سلامت خون و نجات جان بيماران نيازمند داشته و اجر معنوي اين عمل، نزد خداوند منان محفوظ مي‌باشد
ادامه مطلب
نوبت اهدای خون
اهداكننده عزيز
سازمان انتقال خون ايران از شما تقاضا دارد پس از مطالعه اين مطالب با آگاهي و بينش كامل تصميم نهايي خود را در مورد اهداي خون بگيريد و در صورتي كه واجد شرايط اهداي خون هستيد به قسمت پذيرش مراجعه فرماييد. در غير اينصورت چنانچه پاسخ شما به هريك از سؤالات زير مثبت است، خواهشمنديم كه از اهداي خون منصرف شويد و مطمئن باشيد با اين كار، نقش بزرگي در حفظ سلامت خون و نجات جان بيماران نيازمند داشته و اجر معنوي اين عمل، نزد خداوند منان محفوظ مي‌باشد
سازمان انتقال خون ايران از شما تقاضا دارد پس از مطالعه اين مطالب با آگاهي و بينش كامل تصميم نهايي خود را در مورد اهداي خون بگيريد و در صورتي كه واجد شرايط اهداي خون هستيد به قسمت پذيرش مراجعه فرماييد. در غير اينصورت چنانچه پاسخ شما به هريك از سؤالات زير مثبت است، خواهشمنديم كه از اهداي خون منصرف شويد و مطمئن باشيد با اين كار، نقش بزرگي در حفظ سلامت خون و نجات جان بيماران نيازمند داشته و اجر معنوي اين عمل، نزد خداوند منان محفوظ مي‌باشد
ادامه مطلب
مراکز اهدای خون
 

شهرکرد:بلوار دکتر شریعتی خیابان انتقال خون   33331489-33331482

بروجن: خیابان آیت اله کاشانی    تلفن: 34226999

فارسان، خیابان امام زاده ، جنب امامزاده آقاسید محمد  تلفن: 3322467

 

ساعات اهدای خون :

از ساعت 8 الی 13

 

ادامه مطلب

شرایط اهدای خون

شرايط داوطلبان اهدای خون

روشن است وقتی سخن از سلامت خون به ميان می آيد، منظور اين است كه تزريق خون، به بيمار دریافت کننده ی خون، صدمه ای نزده و در عين حال سلامت اهدا کننده خون را نيز به خطر نمی اندازد.

به مفهوم دیگر پذيرش اهداكننده مناسب و داراي شرايط لازم و مطابق با استانداردهاي ملي سازمان انتقال خون ايران به منظور تامین خون سالم جهت جلوگيري از بروز عوارض انتقال خون و بيماري هاي منتقله از طريق انتقال خون به گيرندگان و نیز اطمینان از این كه اهدای خون براي اهدا کننده ضرري نداشته باشد، است. از اين رو تمامی مراکز اهدای خون، برای داوطلبان شرايطی را در مد نظر دارند.

اهدا كننده بايد درشرايط خوب و در وضعيت سلامت جسمانی و روانی باشد. همچنين وضعيت روحي داوطلب در هنگام اهداي خون خيلي مهم است و بايد از اين نظر آمادگي لازم جهت اهداي خون را داشته باشد.

پزشک مركز خون گيري، پيش از اهدای خون، داوطلبان را بررسی و معاینه می کند. اين بررسی شامل مصاحبه پزشکی در باره سوابق سلامتي، رفتارهای فردی و انجام يک معاينه مختصر می باشد. در صورتی که فرد داوطلب اهدای خون، تمامی شرايط لازم برای اهدای خون را داشته باشد مي تواند خون اهدا كند. لازم به ذكر است سهم مهمي از تضمين سلامت خون بستگي به دقت و صداقت داوطلبان اهداي خون در پاسخ گويي به سؤالات پزشك در حين مصاحبه و معاينه دارد. البته براي حفظ سلامت خون، با توجه به سوابق پزشكي، مسئوليت پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلب به عهده پزشك مركز خون گيري مي باشد. در اينجا شرايط اصلي داوطلبان اهداي خون آورده شده است.

1-      سن: حداقل سن قابل قبول براي اهداي خون 18 سال تمام و حداكثر سن 60 سال تمام مي باشد. حداكثر سن براي اولين اهداي خون 60 سال مي باشد. براي دفعات بعدي اهدا كننده مستمر حداكثر 65 سال است .در اهدا كنندگان مستمر بالاي 65 سال تنها در صورت داشتن مجوز از مدير پزشكي پايگاه خونگيري به عمل آید.

2-      هموگلوبين و هماتوكريت: ميزان هموگلوبين قابل قبول، حداقل 5/12 گرم در دسي ليتر و هماتوكريت 38 % مي باشد.

3-      تعداد دفعات و فواصل اهداي خون:  فواصل اهداي خون كامل 8 هفته (56 روز) است. يعني اهدا كننده با فاصله  8 هفته مي تواند مجدداً خون اهدا نمايد، مشروط بر اين كه تعداد دفعات اهداي خون در طي 12 ماه از 4 بار برای آقایان و 3 بار برای خانم ها تجاوز نكند. بهتر است آقایان با فواصل 3 ماهه و خانم ها با فواصل 4 ماهه نسبت به اهداي خون اقدام نمايند.

4-      وزن : از 50 كيلوگرم به بالا.

5-      درجه حرارت: درجه حرارت دهان نبايد بيشتر از 5/ 37 درجه سانتي گراد باشد.

6-      نبض: پزشك مرکز اهدای خون، حداقل براي مدت 15 ثانيه نبض اهدا كننده را شمارش مي كند و بطور معمول تعداد نبض بين 50 تا 100  عدد در دقيقه جهت اهداي خون مورد قبول است. اهدا كنندگاني كه تعداد نبض كمتر از 50 عدد در دقيقه دارند‏ تنها در صورتي پذيرفته مي شوند كه ورزشكار حرفه اي يا قهرماني باشند.

7-      فشار خون: فشار خون بيشينه ( سيستوليك) باید مابین 90-180 ميلي متر جيوه و فشار خون كمينه    (دياستوليك) بايد مابین 50- 100 ميلي متر جيوه باشد. فشار خون بيشينه نبايد بيشتر از 180 ميليمتر جيوه و فشار خون كمينه نبايد بيشتر از 100 ميليمتر جيوه باشد. اهدا كنندگاني كه فشار خون بيشينه بيش از 180 ميلي متر جيوه و فشار خون كمينه بيش از 100 ميلي متر جيوه دارند‏ فقط پس از ارزيابي پزشك مركز اهدای خون، پذيرفته مي شوند.

8-      اهداکنندگانی که دارو مصرف می کنند باید از نظر مناسب بودن برای اهدای خون ارزیابی شوند.

ادامه مطلب